Årets Radiokunde

De nominerte var:
- VisitDenmark
- ULTRA
- Joker
Juryens begrunnelse:
Prisen "Årets radiokunde" går til den kunden som har våget og forstått å
bruke radio.
I dette ligger å velge en gjennomtenkt radiostrategi, og å ta dette ut i
sterke kreative løsninger. Årets radiokunde er et eksempel til
etterfølgelse.
Den nomineres av begge juryene, og kåres av den sittende Sølvmikk juryen.
Årets radiokunde 2008/2009 har tatt både radiomediet og reklamebyråets
innsalgsargumenter på alvor, og med dette servert oss mye moro i løpet av
det siste året. Et eksempel til etterfølgelse i et annonsørsegment der mye
smaker litt likt.
Her er oppskriften som fører til en god “Årets kunde”:
Et knippe solide og kreative løsninger, krydret hissig med en god dæsj
nytenkning og et snes toppede teskjeer innsikt. Sleng en kilo galskap i
midten og dander hele sulamitten med et rampete blikk på en seng av
selvtillit.
Heves til slutt i en fremragende produksjon.
ULTRA. Kom opp på scenen. Premiebordet er dekket.