Gullmikken

Årets Gullmikk-utdeling på Gullblyanten

Gullmikken-kåringen har som formål å premiere og inspirere de reklameskaperne som utvikler årets beste radioarbeider. De som hever kvaliteten og setter nye standarder. Utdelingen av Årets Gullmikk skjer på Gullblyanten-utdelingen i månedsskiftet februar/mars.