Kreatører på tur

Alle kreatører som vinner 1. plass i den månedlige kåringen av Sølvmikken blir invitert med på tur. Premien for alle vinnerteam er en tur til New York! Det er 2 plasser pr. kåring.  

-------------------------------------------------------------------

Vinnerne reiser på tur  21. mars – 25. mars.

Vinnere Sølvmikken 2019

Januar:
Byrå: Futatsu Industries
Kreativt team: Sigurd Solberg, Kristoffer Reppen 

Februar:
Byrå: 
Kreativt team: 

Mars:
Byrå: 
Kreativt team:

April:
Byrå: 
Kreativt team: 

Mai: 
Byrå: 
Kreativt team: 

Juni:
Byrå: 
Kreativt team: 

Juli:
Byrå: 
Kreativt team: 

August:
Byrå: 
Kreativt team:

September: 
Byrå: 
Kreativt team: 

Oktober:
Byrå: 
Kreativt team: 

November:
Byrå: 
Kreativt team: Desember:

Byrå: Kitchen
Kreativt team: