Produksjonselskap logg inn

Her kan du, som representant for et produksjonsselskap, laste opp kampanjer med tilhørende spotter for kommende Sølvmikken-kåringer. 

Dersom du er representant for et produksjonsselskap og ikke har fått ditt brukernavn og passord, vennligst kontakt victoria[at]kreativtforum[dot]no.

*Team bestående av flere enn to personer:

Dersom teamet består av flere enn to, må det spesifiseres hvilke to som utgjør hovedteamet. Dette fylles inn i innsendingssystemet rett etter «Kreativt team».

Frister Sølvmikken Januar - desember 2017

 

 Prod. selskap frister

 Frister jury

 Jurymøter

 Publisering (fredag)

Januar

 1. februar kl 23.59

 6.februar kl 23.59

 8. februar

 17. februar

Februar

 1. mars kl 23.59

 7. mars kl 23.59

 9. mars

 17. mars

Mars

 3. april kl 23.59

 7. april kl 23.59

 7. april

 21. april

April

 2. mai kl 23.59

 5. mai kl 23.59

 10. mai

 19. mai

Mai

 1. juni kl 23.59

 8. juni kl 23.59

 14. juni

 16. juni

Juni

 2. august kl 23.59

 7. august kl 23.59

 9. august

 18. august

Juli

 2. august kl 23.59

 7. august kl 23.59

 9. august

 18. august

August

 4. september kl. 23.59

 11. september kl. 23.59

 13. september

 22. september

September

 2. oktober kl. 23.59

 6. oktober kl 23.59

 11. oktober

 20. oktober

Oktober

 3. november kl 23.59

 10. november kl 23.59

 15. november

 24. november

November

 4. desember kl. 23.59

 8. desember kl 23.59

 13. desember

 20. desember

Desember

 2. januar kl. 23.59

 8. januar kl. 23.59

 10. januar

 19. januar

Produksjonselskap innloggingskjema