Jurykriterier

Kriterier som må oppfylles for å kunne sende inn bidrag til Sølvmikken:

Radioreklame, kampanjer, enkeltarbeider eller annen kommersiell bruk av radio må ha vært på luften hos P4 Gruppens og Bauer Groups radiokanaler i løpet av den foregående måned.

Innsendte arbeider skal ha vært produsert og rykket inn for annonsørens penger og bestilt som en reell radiokampanje (unntaket er pro bono-produksjoner for veldedige kunder), godkjent av oppdragsgiver og ikke vært i strid med norsk lov. Spotter som har vært sendt inn 1 gang kan ikke sendes inn igjen i Sølvmikken.

Dette skal juryen legge vekt på ved vurdering av innsendte arbeider:

Godt tenkt (strategi, konsept, kommunikasjonsverdi)
Evner spottene å engasjere målgruppen i forhold til den jobbe de er ment å gjøre?

Godt funnet på (ideen, manusarbeidet)
Er strategien dramatisert på en original måte?

Godt gjennomført (produksjonen, helheten)
Er spottene godt produsert med tanke på skuespill, produksjonen og helheten?

Nyskapning 
Juryen skal være på utkikk etter nyskapning innen alle 3 områder.

Praktisk gjennomføring av juryering:

Juryen forhåndsvurderer samtlige innsendte arbeider i forkant av felles juryering. Deretter gir hvert jurymedlem poeng til de fire beste jobbene. De jobbene som mottar 2 poeng eller flere anses som nominerte. Deretter gjennomhøres og diskuteres de nominerte jobbene i fellesskap. Ved endt diskusjon gir jurymedlemmene henholdsvis 10, 7 og 5 poeng til de 3 beste jobbene.

Merk: Best jobb får flest poeng.

Ved inhabilitet brukes et utregningssystem som gjør at det inhabile medlemmet avgir en stemme som representerer gjennomsnittet av de andre medlemmenes stemmer.